Τέκμωρ

Πελάτες

Στη μακρόχρονη πορεία της στο χώρο της συμβουλευτικής η ΤΕΚΜΩΡ έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων για λογαριασμό φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ακολουθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών της ΤΕΚΜΩΡ:

tecmor indicative clients

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι σημαντικότεροι πελάτες της ΤΕΚΜΩΡ:

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / DG XVI, DG V ΈΛΒΑΛ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου
THE WORLD BANK ERGOFIL A.E. - CARGLASS
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού & Τουρισμού Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ (Βιομηχανία  Φαρμάκων Καλλυντικών)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (Βιομηχανία Επεξεργασίας Σιδηρού)
Ο.Τ.Α.: Ιωαννίνων, Λαυρίου, Αχαρνών, Αμαρούσιου, Ελευσίνας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) Σύνδεσμοι Γουνοποιιών Καστοριάς & Σιάτιστας
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) Α.Ε.  Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕΒΕ (Προϊόντα Χάλυβα)
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. FULGOR - Εταιρία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε.
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ηρακλείου Κρήτης, Κυκλάδων TECMOR INTERNATIONAL LLC, Huston Texas (Υπηρεσίες Βιομηχανικής Επιθεώρησης)
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος  PROCTER & GAMBLE Ελλάς Α.Ε.
Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης  / Πειραιώς ADELCO Χρωματουργεία Αθηνών
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε. (Παραγωγή Οργανικών Χρωμάτων)
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (Εκτέλεση Τεχνικών Έργων)
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης  ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ A.E (Yria Hotel, Πάρος)           
Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων)
Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2015 Certified