Τέκμωρ

Πολιτική για την Ποιότητα

Η ΤΕΚΜΩΡ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 για την παροχή των υπηρεσιών της.

tecmor-iso-thumb

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό DQS HELLAS (Αριθ. Μητρώου Καταχώρισης # 347625QM) και αφορά στις ακόλουθες περιοχές:

  • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
  • Διαχείριση Έργων
  • Διαγνωστικές & Οργανωτικές Μελέτες
  • Επενδυτικά Σχέδια
  • Κοινοτικά Προγράμματα & Πρωτοβουλίες
  • Διασφάλιση Ποιότητας & Βιομηχανικές Επιθεωρήσεις

 

Το πιστοποιητικό της ΤΕΚΜΩΡ

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2008 Certified