Τέκμωρ

Τεχνικά Έργα

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει συνεργαστεί ως υπεργολάβος με μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες της χώρας για την υλοποίηση  τεχνικών έργων .

Τα πεδία της συνεργασίας αφορούν κυρίως τις περιοχές:

  • Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων & μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης τεχνικών έργων και μελετών

  • Διοίκηση Έργου - Έλεγχος εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας

Ενδεικτικοί πελάτες: ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., Κ/Ξ “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.”, ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here
ΣΕΣΜΑ
ISO Certified by DQS HELLAS
ISO 9001:2015 Certified